Μέσα από σεμινάρια περιορισμένης διάρκειας και χωρίς δυσνόητες επιστημονικές αναλύσεις, θα σας ενημερώνουμε για θέματα Ψυχικής Υγείας που σας απασχολούν και σας ενδιαφέρουν.

Οι ημερομηνίες των σεμιναρίων θα δημοσιεύονται εδώ, ενώ παράλληλα περιμένουμε και τις δικές σας προτάσεις.